29, Παρνασσού Χαλάνδρι, 15234 Τηλ. / Fax: +30 210 6858833

Όνομα (*)

Email (*)

Θέμα

Μήνυμα

Οι Στόχοι μας

Η ενθάρρυνση του κάθε μαθητή, προκειμένου ο ίδιος να πιστέψει στον εαυτό του και να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του. Το παιδί που αποκτά αυτοπεποίθηση, σταδιακά αποκτά και διάθεση για εξέλιξη και δημιουργία.

Η απόκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης και μελέτης προκειμένου από μόνο του να συντονίζει και να οργανώνει το διαβασμά του. Οφείλουμε να μάθουμε στο παιδί ότι η μελέτη είναι προσωπική του υπόθεση και ότι αποτελεί ένα από τα βασικότερα καθήκοντα της ζωής του.

Η κάλυψη των ενδεχόμενων μαθησιακών κενών του μαθητή με σκοπό να αποκτήσει βάσεις και να αφομοιώσει καινούριες πληροφορίες σωστά και μεθοδικά. Έτσι ,θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς προβλήματα στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου ή του Λυκείου.

Η έγκαιρη πρόγνωση και δίαγνωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και η εξατομικευμένη καθοδήγηση και η ενίσχυση τους .