29, Παρνασσού Χαλάνδρι, 15234 Τηλ. / Fax: +30 210 6858833

Όνομα (*)

Email (*)

Θέμα

Μήνυμα

Παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου

Tο παιδί Δημοτικού και Γυμνασίου έρχεται στο χώρο μας με τα σχολικά βιβλία της επόμενης μέρας. Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για μελέτη, το κάθε παιδί μελετά μόνο του τα μαθήματα της επόμενης μέρας, με καθοδήγηση και επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του αναλύει το μάθημα, το καθοδηγεί στη μελέτη, του λύνει τις πιθανές απορίες του, του βάζει χρονοδιαγράμματα και στόχους και στο τέλος το εξετάζει ατομικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πλήρως διαβασμένο και σωστά προετοιμασμένο σε όλα τα σχολικά του μαθήματα.

Ο μαθητής μελετάει την ύλη της ημέρας, από τα σχολικά του βιβλία. Η μελέτη του όμως θα υποστηρίζεται από εξειδικευμένα βοηθήματα μελέτης που εμείς παρέχουμε στους μαθητές και που οι γονείς δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζουν.

Για την εμπέδωση της ύλης, θα είναι συχνές οι ασκήσεις εκτός βιβλίου σε όλα τα μαθήματα και ιδιαίτερα σε εκείνα που απαιτούν περισσότερη εξάσκηση. Σε περίπτωση τεστ ή διαγωνίσματος από το σχολείο, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επανάληψη μαζί με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, προκειμένου να αφομοιωθεί η εξεταστέα ύλη.

Το διάβασμα δεν γίνεται παπαγαλία. Ο μαθητής κατανοεί και εμβαθύνει. Έτσι αναδεικνύει την κριτική του σκέψη, στοιχείο απαραίτητο τόσο στο σχολείο, όσο και στη ζωή του.

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Tα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, δυσλεξία και διάσπαση προσοχής αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης του χώρου και του χρόνου τους.

Για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ακολουθείται ενισχυτική-υποστηρικτική και εξατομικευμένη διδασκαλία. Στον κάθε μαθητή δίνεται όσος χρόνος χρειάζεται προκειμένου να εμπεδώσει τη διδακτέα ύλη.

Μέσω ειδικών μεθόδων διδασκαλίας που δίνουν έμφαση είτε στον προφορικό, είτε στο γραπτό λόγο και ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του παιδιού, το εκπαιδευτικό προσωπικό θα εξηγεί αναλυτικά το κάθε μάθημα και θα ελέγχει την καθημερινή μελέτη του μαθητή με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επίδοση τους.