29, Παρνασσού Χαλάνδρι, 15234 Τηλ. / Fax: +30 210 6858833

Όνομα (*)

Email (*)

Θέμα

Μήνυμα

Γυμνάσιο
<.
>.
γυμνάσιο
i

Όλα τα μαθήματα

Το παιδί έρχεται στο χώρο μας και μελετάει όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας για το σχολείο μέσα από καθοδήγηση και προγραμματισμό από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
Διάρκεια: 2 ώρες
E

Όλα τα θεωρητικά μαθήματα

Έμπειροι φιλόλογοι αναλαμβάνουν την καθημερινή μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων (Αρχαία Πρωτότυπο, Αρχαία από Μετάφραση, Λογοτεχνία, Έκθεση) της επόμενης ημέρας με ιδιαίτερη έμφαση στη παραγωγή αλλά και σύνταξη τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου των μαθητών. Βασική επιδίωξη των καθηγητών μας είναι η κατανόηση, η εμβάθυνση και η απόκτηση της κριτικής σκέψης των μαθητών, εφόδιο απαραίτητο για τη μετέπειτα σχολική τους πορεία.

Διάρκεια: 75′

_

Όλα τα θετικά μαθήματα

Έμπειροι καθηγητές αναλαμβάνουν την καθημερινή μελέτη όλων των θετικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία) της επόμενης ημέρας με προτεραιότητα την επίλυση ασκήσεων και τυχόν αποριών του μαθητή πάνω στη διδακτέα ύλη. Επιπλέον, θα δίνεται στους μαθητές επιπρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, με το οποίο οι μαθητές θα προετοιμάζονται για τα διαγωνίσματα του σχολείου ή θα εμβαθύνουν περισσότερο τις γνώσεις τους.

Διάρκεια: 1 ώρα

>

Σκέφτομαι και γράφω

Έμπειροι φιλόλογοι διαβάζουν, γράφουν ή εκφωνούν επιλεγμένα κείμενα ανοίγοντας τον εκφραστικό ορίζοντα κάθε μαθητή ώστε να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, εφόδιο απαραίτητο για την επιτυχή πορεία τους σε Γυμνάσιο και Λύκειο.


Διάρκεια: 1 ώρα / εβδομάδα
`

Σκέφτομαι και επιλύω

Έμπειροι παιδαγωγοί βοηθούν μαθητές όλων των τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες με τα Μαθηματικά, μέσα από εβδομαδιαία ενασχόληση και εξάσκηση με ασκήσεις εκτός σχολικού βιβλίου ώστε να χτίσουν τις βάσεις της θετικής σκέψης των μαθητών για την μετέπειτα πορεία του σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Διάρκεια: 1 ώρα / εβδομάδα