29, Παρνασσού Χαλάνδρι, 15234 Τηλ. / Fax: +30 210 6858833

Όνομα (*)

Email (*)

Θέμα

Μήνυμα

Β'Δημοτικου
<.
>.
β'δημοτικου
i

Όλα τα μαθήματα

Το παιδί έρχεται στο χώρο μας και μελετάει όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας για το σχολείο μέσα από καθοδήγηση και προγραμματισμό από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
Διάρκεια: 2 ώρες
>

Σκέφτομαι και γράφω

Έμπειροι φιλόλογοι διαβάζουν, γράφουν ή εκφωνούν επιλεγμένα κείμενα ανοίγοντας τον εκφραστικό ορίζοντα κάθε μαθητή ώστε να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, εφόδιο απαραίτητο για την επιτυχή πορεία τους σε Γυμνάσιο και Λύκειο.


Διάρκεια: 1 ώρα / εβδομάδα
`

Σκέφτομαι και επιλύω

Έμπειροι παιδαγωγοί βοηθούν μαθητές όλων των τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες με τα Μαθηματικά, μέσα από εβδομαδιαία ενασχόληση και εξάσκηση με ασκήσεις εκτός σχολικού βιβλίου ώστε να χτίσουν τις βάσεις της θετικής σκέψης των μαθητών για την μετέπειτα πορεία του σε Γυμνάσιο και Λύκειο.

Διάρκεια: 1 ώρα / εβδομάδα