29, Παρνασσού Χαλάνδρι, 15234 Τηλ. / Fax: +30 210 6858833

Όνομα (*)

Email (*)

Θέμα

Μήνυμα

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός... Όπως σε καθετί έτσι και στην εκπαίδευση των νέων μαθητών η καλή αρχή και ο σωστός προσανατολισμός μπορούν να θέσουν τις βάσεις για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν αφήνει τα αντίστοιχα περιθώρια στο γονέα. Επιπλέον το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί πια μια απαιτητική εκπαιδευτική βαθμίδα και οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά σε αυτό είναι θεμελειώδεις για τη μετέπειτα σχολική τους πορεία. Ρόλος του Κέντρου Μελέτης Μεταμορφώσεως είναι να θέσει τις βάσεις για τη σωστή παιδεία των νέων μαθητών και να δώσει στο γονέα περισσότερο ποιοτικό και ελεύθερο χρόνο με το παιδί του.

7

Δημοτικο

2

Δημοτικο

2

3

3

Γυμνασιο

2

Δημοτικο

6

Δημοτικο

2

Γυμνασιο

2

Δημοτικο

2

Δημοτικο

2

2